poniedziałek, 14 listopada 2022

Zwrot za zakup płynu do naczyń marki Pur

Tym razem możemy skorzystać z promocji płynu do naczyń marki Pur. W zamian za przetestowanie wariantu Power lub Balsam uzyskamy zwrot środków za jego zakup.


 
Akcja trwa od 14/11/22 do wyczerpania puli 7.500 zwrotów (organizator poinformuje na swojej stronie o jej wyczerpaniu), jednak nie dłużej niż do 11/12/22 (ostatni dzień na promocyjny zakup). 
 
Promocja jest podzielona na 4 etapy, w których pula zwrotów wynosi maksymalnie 1.875 szt.:
 
- I etap trwa od 14/11/22 do 20/11/22;

- II etap trwa od 21/11/22 do 27/11/22;

- III etap trwa od 28/11/22 do 04/12/22;

- IV etap trwa od 05/12/22 do 11/12/22.
 
Zwroty nieprzyznane w danym etapie przechodzą do kolejnego etapu i zwiększają pulę zwrotów w kolejnym etapie. W promocji biorą udział wybrane produkty marki Pur (Power i Balsam - są wymienione w formularzu zgłoszeniowym na stronie akcji)  zakupione w punktach sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udokumentowane oryginałem dowodu zakupu.  Po dokonaniu transakcji (uwaga - premiowany jest jedynie zakup dwóch dowolnie wybranych produktów, a więc dwa produkty trzeba nabyć w czasie jednej transakcji) należy zgłosić ten fakt na stronie promocji łącznie z wgraniem obrazu paragonu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zostanie oczekiwanie na zwrot pieniędzy. Przelew w wysokości odpowiadającej kwocie na dowodzie zakupu (jednakże nie większej niż 14,00 zł, bowiem to maksymalny możliwy zwrot) zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy do 16/01/23, zaś w przypadku wymogu dodatkowej weryfikacji do 31/01/23.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz