czwartek, 5 września 2019

Skorzystaj z kontem

Miesiąc bez nowej promocji BNP Paribas byłby miesiącem straconym. Wrzesień taki nie jest, bo też ruszyła promocja pt. "Skorzystaj z kontem". Nagrodą tutaj jest gotówka, choć kwota trochę nietypowa. Za podpisanie umowy i spełnienie prostych warunków możemy zyskać 251 zł.

Okres promocji

Promocja trwa od 3/09/19 do 30/09/19 lub do wyczerpania puli 3.000 szt. promocyjnych wniosków.

Adresaci promocji

Promocja jest adresowana do nowych klientów banku tj. osób, które na dzień składania wniosku nie są stroną umowy ramowej z bankiem ani w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku nie były posiadaczami ani współposiadaczami konta osobistego.

Warunki uczestnictwa

W pierwszej kolejności należy zarejestrować się na dedykowanej stronie promocji, a następnie z wygenerowanego linku złożyć wniosek o Konto Otwarte na Ciebie wraz z dowolną kartą debetową i usługami bankowości elektronicznej. Po finalizacji umowy należy do końca października 2019 r. wykonać minimum 2 przelewy środków za pomocą bankowości internetowej bądź mobilnej. I to tyle, aby zdobyć pierwsze 100 zł. Druga nagroda czyli 151 zł wymaga już wykonania transakcji kartą na kwotę minimum 300 zł oraz zapewnienia wpływów na minimum 1.000 zł (może być przelew z naszego konta w innym banku). Oba te warunki należy spełnić w listopadzie jak i grudniu 2019 r. Warto tutaj podkreślić, iż bank nie zalicza transakcji wykonanych z udziałem podmiotów trzecich i tzw. ułatwiaczy obrotu. Więc, aby mieć pewność spełnienia warunków promocji należy wykonać transakcje w tradycyjnych punktach handlowo-usługowych. Pierwszą z premii otrzymamy do końca października 2019 r. (informacja o jej przyznaniu trafi do nas na maila do 21/10/19 i wtedy trzeba będzie do 25/10/19 uzupełnić wymagane dane). Druga z nich zasili nasze konto do końca grudnia 2019 r. (informacja o jej przyznaniu trafi do nas na maila do 20/12/19 i w tym przypadku obędzie się już bez konieczności uzupełnienia danych).

Warunki bezpłatności konta

Konto Otwarte na Ciebie, zakładane w tej promocji, jest darmowe. Posiadanie karty debetowej wiąże się z miesięczną opłatą w wysokości 3 zł. Jednakże wystarczy wykonać zaledwie jedną transakcję bezgotówkową, by nie było żadnych kosztów.

Podsumowanie 

Ta promocja nie jest już aż tak spektakularna jak ostanie akcje BNP Paribas. Niemniej krótki okres karencji i proste warunki zachęcają do udziału w niej. Więc kto może, niech korzysta:)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz