wtorek, 7 stycznia 2020

200 zł za konto w Pekao ponownie dostępna

Wraca znana i lubiana promocja banku z żubrem w tle. Ponownie można zyskać 200 zł za założenie konta i spełnienie prostych warunków. Dla wielu osób jest to wciąż gratka, gdyż do tej pory ten bank nie często płacił za nowego klienta. Na szczęście to się zmienia.


Okres promocji

Promocja trwa od 7/01/20 do 31/03/20.

Adresaci promocji

Uczestnikiem promocji może zostać osoba:
  •  która nie miała konta osobistego lub konta oszczędnościowego lub lokaty terminowej w Pekao w żadnym dniu od 1/01/19 do 31/12/19
lub
  •  przynajmniej przez jeden dzień między 1/01/19 a 31/12/19 posiadała w banku jeden lub więcej wymienionych wyżej rachunków, a ich suma  średnich miesięcznych sald w podanym okresie wynosiła od 0 zł do 50 zł.
Warunki uczestnictwa

W pierwszym kroku należy złożyć wniosek o konto, a następnie zawrzeć umowę o konto wraz z kartą i aplikacją mobilną PeoPay.  Ważne, aby we wniosku o konto, jako sposób zawarcia umowy, wybrać opcję online (z wykorzystaniem biometrii) lub przez aplikację mobilną.

Aby zdobyć pierwsze 100 zł w miesiącu następującym po miesiącu założenia konta należy:
  • zapewnić jednorazowy wpływ na nowo otwarty rachunek w kwocie minimum 500 zł (może być to przelew z własnego konta w innym banku),
  • wykonać minimum jedną transakcję bezgotówkową za pośrednictwem karty lub aplikacji PeoPay (zwykła płatność w punkcie handlowo-usługowym),
  •  zalogować się co najmniej jeden raz do aplikacji mobilnej PeoPay.
W celu zdobycia drugich 100 zł należy dwie pierwsze czynności (a więc wpływ i płatność) powtarzać w każdym z trzech kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostały spełnione po raz pierwszy.
Pierwsza część nagrody zostanie wypłacona do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu przystąpienia do promocji. Druga jej część trafi do nas najpóźniej do 31/07/20.

Wartość dodana

Tą wartością jest tutaj promocyjne 3 % do 30.000 zł na koncie oszczędnościowym. Aby skorzystać z tej promocji należy otworzyć rachunek do 31/03/20, a wówczas nasze oprocentowanie będzie podwyższone przez kolejne 120 dni. Po tym okresie warto poszukać korzystniejszej dla nas opcji.

Warunki bezpłatności konta

Opłata za prowadzenie konta to 6 zł miesięcznie, lecz można jej łatwo uniknąć poprzez wypływ na konto minimum 500 zł miesięcznie. Podobnie łatwo można się pozbyć opłaty za kartę (3 zł) przez zaledwie jedną płatność kartą lub PeoPay w miesiącu. Trzeba tutaj dodać, iż aplikacja mobilna jest niezbędna w dalszym funkcjonowaniu konta, bo jest ona jedynym darmowym narzędziem do autoryzacji transakcji. Wszystko przez to, iż bank pobiera opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy SMS służący akceptacji dyspozycji składanych w bankowości Pekao24. Za darmo pieniądze wypłacimy z bankomatów Pekao oraz z dwóch dowolnych tego typu urządzeń w kraju po spełnieniu warunków bezpłatności konta w poprzednim miesiącu. Następne wypłaty z obcych bankomatów wiążą się z kosztem 2 % od pobranej kwoty (minimum 5 zł), więc lepiej ich unikać.

Podsumowanie 

Dosyć łatwe warunki do uzyskania premii, które w zasadzie pokrywają się ze spełnieniem bezpłatności rachunku, to atuty tej promocji. W obwodzie pozostaje także niezłe konto oszczędnościowe.

Przejdź na stronę promocji.

Regulamin promocji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz