wtorek, 4 lutego 2020

Łatwe 300 zł za konto od BNP Paribas

Wystartowała kolejna promocja konta BNP Paribas. Do wzięcia jest, jakby nie inaczej, 300 zł. Tak jak ostatnio przyzwyczailiśmy się znowu to będzie dosyć szybka akcja, więc zapraszam do prześwietlenia.


Okres promocji

Akcja trwa od 4/02/20 do wyczerpania puli 3.000 szt., lecz nie dłużej niż do 16/02/20.

Adresaci promocji

Promocja jest skierowana do nowych klientów banku czyli osób nieposiadających konta w BNP Paribas w okresie ostatnich 9 miesięcy.

Warunki uczestnictwa

W pierwszym kroku należy zarejestrować się na stronie promocji (wymagane jest zaznaczenie wszystkich zgód), a później złożyć wniosek z wygenerowanego dla nas linku (dostarczonego na podany przez nas wcześniej adres e-mail). Czas na zawarcie umowy o konto i kartę wraz z usługami bankowości elektronicznej upływa z dniem 29/02/20.

Aby zdobyć pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł należy:

  •  zawrzeć umowę z bankiem o konto i kartę.

Aby zdobyć drugą nagrodę w wysokości 150 zł należy spełnić warunki uzyskania pierwszej nagrody oraz w marcu 2020 r.:

  • wykonać minimum 4 przelewy za pomocą bankowości elektronicznej tj. internetowej bądź mobilnej (warunki spełnia każdy tradycyjny przelew na inny rachunek - mogą to być opłaty bądź zasilenie swojego konta w innym banku, kwota nie ma tutaj żadnego znaczenia);
  • zapewnić wpływ na łączną kwotę minimum 1.000 zł (tutaj może być przelew z naszego konta w innym banku).

Trzecia nagroda w wysokości 100 zł,  będzie wymagała spełnienia warunków uzyskania pierwszej i drugiej nagrody oraz w kwietniu i w maju 2020 r.: 

  • wykonania minimum 4 przelewów za pomocą bankowości elektronicznej tj. internetowej bądź mobilnej (warunki spełnia każdy tradycyjny przelew na inny rachunek - mogą to być opłaty bądź zasilenie swojego konta w innym banku, kwota nie ma tutaj żadnego znaczenia);
  • zapewnienia wpływów na łączną kwotę minimum 1.000 zł (tutaj może być przelew z naszego konta w innym banku).

W zasadzie drugi i trzeci warunek jest taki sam i aby uzyskać pełną pulę trzeba spełniać go przez 3 miesiące tj. od marca do maja 2020 r.

Wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 20/03/20 i zostanie wypłacona do końca tegoż miesiąca. Informacja o przyznaniu drugiej nagrody trafi do laureatów nie później niż do 20/04/20, a przelew zostanie zrealizowany do 30/04/20. Mail o trzeciej nagrodzie zostanie przesłany do 20/06/20 i zrealizowany do końca czerwca 2020 r.

Warunki bezpłatności konta 

Konto Otwarte na Ciebie, zakładane w tej promocji, jest darmowe. Posiadanie karty debetowej Otwartej na Dzisiaj wiąże się z miesięczną opłatą w wysokości 3 zł (osoby do 26 roku życia są z niej bezwarunkowo zwolnione). Jednakże wystarczy wykonać zaledwie jedną transakcję bezgotówkową, by nie było żadnych kosztów. Wypłaty z bankomatów własnych i urządzeń Planet Cash są darmowe. Skorzystanie z innych będzie obciążone opłatą w wysokości 5 zł.

Podsumowanie

To ostatnio jedna z najlepszych promocji BNP Paribas. W prosty i dosyć szybki sposób możemy wzbogacić się o 300 zł przy zaledwie 8 przelewach (np. po 1 zł) i 3 wpływach na konto (do tego potrzebny jest właściwie jeden tysiąc złotych, które można przelewać przez 3 miesiące).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz