środa, 1 kwietnia 2020

200 zł za konto Przekorzystne w PEKAO

Powróciła promocja PEKAO, to już jej III edycja. Ponownie można zyskać 200 zł za założenie konta i spełnienie prostych warunków. Dodatkowo bank z żubrem oferuje 1.500 zł w programie poleceń.


Okres promocji

Promocja trwa od 1/04/20 do 20/05/20.

Adresaci promocji

Uczestnikiem promocji może zostać osoba:

  •  która nie miała konta osobistego lub konta oszczędnościowego lub lokaty terminowej w Pekao w żadnym dniu od 1/01/19 do 31/03/20
 lub

  •  przynajmniej przez jeden dzień między 1/01/19 a 31/03/20 posiadała w banku jeden lub więcej wymienionych wyżej rachunków, a ich suma  średnich miesięcznych sald w podanym okresie wynosiła od 0 zł do 50 zł.

Warunki uczestnictwa

W pierwszym kroku należy złożyć wniosek o konto, a następnie zawrzeć umowę o konto wraz z kartą i aplikacją mobilną PeoPay.  Ważne, aby we wniosku o konto, jako sposób zawarcia umowy, wybrać opcję online (z wykorzystaniem biometrii) lub przez aplikację mobilną. Tylko sposób zawarcia umowy online pozwoli nam zgarnąć pełną premię (w przeciwnym razie będzie ona o połowę mniejsza).

Aby zdobyć pierwsze 100 zł w miesiącu następującym po miesiącu założenia konta należy:

  • zapewnić jednorazowy wpływ na nowo otwarty rachunek w kwocie minimum 500 zł (może być to przelew z własnego konta w innym banku),
  • wykonać minimum jedną transakcję bezgotówkową za pośrednictwem karty lub aplikacji PeoPay (zwykła płatność w punkcie handlowo-usługowym),
  •  zalogować się co najmniej jeden raz do aplikacji mobilnej PeoPay.

W celu zdobycia drugich 100 zł należy dwie pierwsze czynności (a więc wpływ i płatność) powtarzać w każdym z trzech kolejnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym zostały spełnione po raz pierwszy.
Pierwsza część nagrody zostanie wypłacona do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu przystąpienia do promocji. Druga jej część trafi do nas najpóźniej do 31/08/20.

Wartość dodana

Tą wartością jest tutaj promocyjne 2,5 % do 30.000 zł na koncie oszczędnościowym. Aby skorzystać z tej promocji należy otworzyć rachunek do 20/05/20, a wówczas nasze oprocentowanie będzie podwyższone przez kolejne 120 dni. Po tym okresie warto poszukać korzystniejszej dla nas opcji.

Regulamin promocji konta oszczędnościowego.

Program poleceń

Na wstępie zaznaczyłem, iż jest możliwość zyskania 1.500 zł w programie poleceń. Bank zapłaci nam 100 zł od każdego poleconego klienta (a więc jest premiowane 15 poleceń). W tym przypadku polecana osoba nie dostanie nic, ale przecież dla niej jest przeznaczona wyżej opisywana promocja z nagrodą 200 zł.

Aby zostać polecającym należy być posiadaczem dowolnego rachunku osobistego Pekao w złotych oraz mieć wyrażone zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną i informacji o charakterze marketingowym drogą telefoniczną. Jeżeli te warunki spełniamy to należy do 30/06/20 zarejestrować się na stronie programu poleceń i uzyskać kod polecający. Będzie to nasz numer telefonu podany w banku. Konieczne jest również zaznaczenie wszystkich (oprócz ostatniej) zgód. Przy tym należy spełniać warunki aktywności poprzez zapewnienie jednorazowego wpływu na swój rachunek w wysokości min. 500 zł, wykonanie min. jednej transakcji bezgotówkowej kartą oraz zalogowanie się do aplikacji PeoPay.

Regulamin programu.

Warunki bezpłatności konta

Opłata za prowadzenie konta to 6 zł miesięcznie, lecz można jej łatwo uniknąć poprzez wypływ na konto minimum 500 zł miesięcznie. Podobnie łatwo można się pozbyć opłaty za kartę (3 zł) przez zaledwie jedną płatność kartą lub PeoPay w miesiącu. Dla osób do 26 roku zarówno konto jak i karta jest bezwarunkowo darmowe. Trzeba tutaj dodać, iż aplikacja mobilna jest niezbędna w dalszym funkcjonowaniu konta, bo jest ona jedynym darmowym narzędziem do autoryzacji transakcji. Wszystko przez to, iż bank pobiera opłatę w wysokości 0,20 zł za każdy SMS służący akceptacji dyspozycji składanych w bankowości Pekao24. Za darmo pieniądze wypłacimy z bankomatów Pekao oraz z dwóch dowolnych tego typu urządzeń w kraju po spełnieniu warunków bezpłatności konta w poprzednim miesiącu. Następne wypłaty z obcych bankomatów wiążą się z kosztem 2 % od pobranej kwoty (minimum 5 zł), więc lepiej ich unikać.

Podsumowanie 

Do zyskania jest łatwe 200 zł, właściwe bez wychodzenia z domu. Dodatkowy nagrodę można uzyskać z programu poleceń, co jeszcze zwiększa atrakcyjność tej oferty.

Przejdź na stronę promocji.

Regulamin promocji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz