czwartek, 14 maja 2020

Premia za regularne inwestowanie w ING

Inwestowanie dla początkującychING Bank Śląski zaprasza nas do nowej promocji pt. "Inwestuj na przyszłość i zyskaj nawet 200 zł. III edycja". Tak jak w jej tytule, można zyskać premię w wysokości 200 zł. Jest ona związana z inwestowaniem w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), zaś jeżeli będzie to robić poza "systemem emerytalnym" to nagroda wyniesie 100 zł.


Okres promocji

Promocja trwa od 14/05/20 do 15/01/21, lecz zapisy do niej od 14/05/20 do 30/06/20.

Adresaci promocji

Z promocji mogą skorzystać aktualni klienci banku, którzy na dzień startu promocji oraz w momencie zapisywania się do niej nie posiadają jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na rejestrach otwartych na postawie umowy pośrednictwa z ING (w tym także w ramach IKE).

Warunki uczestnictwa

W pierwszym kroku należy zapisać się do promocji (na swoim profilu w Moje ING, w sekcji Oferta ING) i wypełnić ankietę inwestycyjną w celu nadania profilu inwestora (sugeruje jakiego typu fundusze powinniśmy zakupić). Po podpisaniu z bankiem umowy pośrednictwa należy nabyć wybrany fundusz inwestycyjny i złożyć dyspozycję regularnego inwestowania. Na powyższe składa się:
 • złożenie w Moje ING zlecenia otwarcia nowego rejestru;
 • dokonanie pierwszej wpłaty min. 300 zł na nabycie jednostek uczestnictwa na ten rejestr;
 • złożenie dyspozycji regularnego inwestowania na kwotę min. 300 zł.
   
Promocja jest podzielona na dwa etapy i wymagana dokonania co najmniej trzech nabyć w ramach złożonej dyspozycji regularnego inwestowania (DRI) na łączną kwotę min. 900 zł w każdej z nich tj.:

 • w 1 etapie promocji w okresie od 14/05/20 do 30/09/20;
 • w 2 etapie promocji w okresie od 1/10/20 do 31/12/20.

Uczestnik może wziąć udział w 1 lub 2 etapie, może również wziąć udział w obu etapach. Do dnia wypłaty premii trzeba być posiadaczem jednostek nabytych na rejestr na kwotę min. 300 zł (oznacza to, iż w trakcie promocji można obracać zgromadzoną wcześniej kwotą i odsprzedać zakupione jednostki, byleby mieć na tym rejestrze fundusze o wartości min. 300 zł) i Otwartego Konta Oszczędnościowego (OKO) w PLN.

Nagroda

Wysokość premii waha się od 50 zł do 200 zł i zależy od udziału w jednym bądź dwóch etapach, a także rodzaju inwestycji (w ramach IKE bądź poza nim). I tak wynosi ona:

 • premia 100 zł za pierwsze nabycie na kwotę min. 300 zł i realizację min. 3 kolejnych dyspozycji, każde na kwotę 300 zł zrealizowanych na Indywidualne Konto Emerytalne w ramach pierwszego etapu promocji;
 • premia 50 zł za pierwsze nabycie na kwotę min. 300 zł i realizację min. 3 kolejnych dyspozycji, każde na kwotę 300 zł zrealizowanych na fundusz inwestycyjny (inny niż w ramach IKE).  
Podobne zasady obowiązują w drugim etapie czyli, aby zyskać 200 zł należy zrealizować łącznie 7 nabyć (początkowy oraz po min. 3 w każdym z etapów) w ramach IKE. Takie same nabycia na inne fundusze niż w ramach IKE da nagrodę w wysokości 100 zł. W przypadku założenie DRI jednocześnie na IKE oraz na fundusz inny niż IKE, uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w każdym z etapów - w przypadku spełnienia wszystkich warunków  - tę wyższą.

Wypłata premii nastąpi na OKO uczestnika:

 • po 1 etapie promocji do 15/10/20;
 • po 2 etapie promocji do 15/01/21.

W tym miejscu warto jeszcze raz wspomnieć czym jest IKE.

O IKE

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne to dodatkowy kapitał na emeryturę. IKE może być prowadzone w formie funduszu (jak w ING) lub w formie lokaty bankowej Niezależnie od formy, charakteryzuje go ulga podatkowa. Ta ulga to brak "podatku Belki" (19 % od zysków kapitałowych), o ile oczywiście zgromadzony kapitał wypłaci się po ukończeniu 60 roku życia lub 55 roku po osiągnięciu praw emerytalnych. W każdym roku na IKE można wpłacać równowartość trzech średnich pensji, według danych GUS. Limit wpłat w 2020 roku wynosi 15.681 zł. Na koniec dodam, iż można posiadać tylko jedno IKE niezależne od formy jego prowadzenia.

Podsumowanie

To już trzecia edycja tej promocji. Szkoda, iż potencjalna premia jest nieco mniejsza niż ostatnio. W poprzedniej edycji  nabywałem fundusze poza IKE. Za to otrzymałem nagrodę w wysokości 200 zł, a zysk zwiększyła jeszcze wycena funduszy. Razem to było około 300 zł. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z funduszami inwestycyjnymi. Tutaj gwarantowana jest tylko nagroda (o ile będą spełnione warunki promocji), zaś kapitał początkowy może zostać mniej lub bardziej uszczuplony. Jeżeli ktoś nie czuje się w tym temacie dobrze to może wybrać "bezpieczne" fundusze (tj. o bardzo małym ryzyku), a po wypłacie nagrody dokonać transferu swoich pieniędzy na IKE w Millennium lub też inwestować z pominięciem IKE. Decyzję każdy powinien podjąć samodzielnie, choć przy mizernej ofercie depozytowej, jest ona jak najbardziej do rozważenia.
Kto jeszcze nie ma konta w ING, a chciałby skorzystać z opisywanej promocji może jeszcze zarobić 160 zł na otwarciu konta. W tym celu odsyłam do wcześniejszego wpisu dla dla starszych i trochę młodszych. A znając ING nasz zysk na tych akcjach na pewno się nie skończy:)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz