środa, 8 lipca 2020

200 zł za założenie konta w Credit Agricole

200 zł za konto w Credit Agricol
Z początkiem lipca wystartowała kolejna edycja promocja Konta dla Ciebie. W akcji pt. "Korzyści dla Ciebie III" można zdobyć 200 zł. Dodatkową zachęca jest również rachunek oszczędnościowy o oprocentowaniu 2,5 % w skali roku.


Okres promocji

Promocja trwa od 1/07/20 do 31/08/20.

Adresaci promocji

Z akcji może skorzystać nowy klient. Nowy klient według Credit Agricole to osoba, która nie posiadała tam żadnego konta od 1/04/18 ani nigdy nie korzystała z promocji za przeniesienie konta.

Warunki uczestnictwa

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o konto, a następnie wybrać najlepszą opcję do uzyskania premia i realizować jej warunki. Możemy tutaj wybierać spośród trzech (niezależnie od naszego wyboru, w każdej z nich nagroda wynosi maksymalnie 200 zł):

  • Premia za przeniesienie konta

Nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy trzeba złożyć upoważnienie do przeniesienia konta z innego banku (a praktycznie do jego zamknięcia). Przy tym koniecznie jest również podanie nazwy i instytucji przekazującej wynagrodzenie, która Credit Agricole zamierza powiadomić o zmianie rachunku. Na szczęście dla zdobycia premii nie ma znaczenia czy nasze wynagrodzenie rzeczywiście trafi na nowo otwarte konto. Najważniejsze jest tutaj zapewnienie wpływów:

  • w kwocie co najmniej 1.000 zł miesięcznie przez kolejne 3 miesiące kalendarzowe dla uzyskania premii 100 zł lub
  • w kwocie co najmniej 3.000 zł miesięcznie przez kolejne 3 miesiące kalendarzowe dla uzyskania premii 200 zł.

Pierwszy z wpływów powinien zostać zrealizowany do końca kolejnego miesiąca po otwarciu rachunku. Dodam tutaj, iż tym "wpływem" nie może być przelew z naszego konta w innym banku. Musi więc to być przelew od innej osoby (np. członka rodziny) bądź firmy. Bank przekaże nagrodę nie później niż na koniec kolejnego  miesiąca kalendarzowego po zapewnieniu trzeciego wpływu.

  • Zwrot za płatności mobilne i tradycyjne

Premia ta dotyczy 5 % zwrotu za płatności mobilne i 2 % zwrotu za tradycyjne płatności kartą, łącznie w wysokości nie większej niż 16,67 zł miesięcznie. Przysługuje ona klientowi w ciągu 12 pełnych miesięcy od daty przystąpienia do promocji. Za transakcje mobilne uważane są wszystkie płatności za towary i usługi za pomocą BLIKa i za pośrednictwem karty dodanej do portfela cyfrowego Google Pay lub Apple Pay. Warto tutaj zaznaczyć, iż wykluczone są wszelkie "ułatwiacze", lecz płatności w zwykłych sklepach czy internecie jak najbardziej spełniają wymóg zwrotu. Premia za płatności mobile trafi na konto do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione warunki.

Uwaga: Premia za dany miesiąc zostanie naliczona pod warunkiem zapewnienia wpływu na nowo otwarte konto w wysokości minimum 1.000 zł. Tak jak w przypadku premii za przeniesienie konta,  tym "wpływem" nie może być przelew z naszego konta w innym banku. Należy również wykonać co najmniej 3 transakcje w danym miesiącu. 

  • CAsaver z bonusem 50 %

W trzeciej do wyboru korzyści mamy do czynienia z premią w wysokości 50 % wartości transakcji realizowanych w ramach usługi CAsaver. Maksymalna łączna kwota nagrody wynosi 200 zł, zaś miesięczna to 16,67 zł. Przysługuje ona klientowi w ciągu 12 pełnych miesięcy od daty przystąpienia do promocji. Na czym polega usługa CAsaver? Jest to zaokrąglenie transakcji kartą do pełnych kwot - maksymalnie do wielokrotności 10 zł. Takie zaokrąglenie trafia na konto oszczędnościowe CAsaver, a bank dorzuca od siebie 50 % tej kwoty. Premia zostanie przekazana do końca miesiąca po miesiącu spełnienia warunków.

Uwaga: Premia za dany miesiąc zostanie naliczona pod warunkiem zapewnienia wpływu na nowo otwarte konto w wysokości minimum 1.000 zł. Także tutaj tym "wpływem" nie może być przelew z naszego konta w innym banku. Należy również dokonać płatności na co najmniej 200 zł w danym miesiącu.

Warunki bezpłatności konta

Koszt prowadzenia konta to 7 zł miesięcznie, zaś posiadanie karty wiąże się z opłatą w wysokości 9 zł. Jednakże można się ich w łatwy sposób pozbyć poprzez wpływ 1.000 zł i wykonanie co najmniej jednej transakcji kartą lub BLIK.

Wartość dodana

Wartością dodaną jest tutaj promocyjne 2,5 % w skali roku dla kwoty do 20.000 zł. Oferta ta dotyczy nowych klientów banku czyli osób nie posiadających rachunku od 1/07/20. Aby z niej skorzystać należy wraz z kontem osobistym otworzyć Rachunek Oszczędzam i czerpać korzyści przez 3 miesiące. Po owych 3 miesiącach oczywiście warto przelać środki na korzystniejszy procent gdzie indziej albo też zainwestować w inny sposób.

Podsumowanie

To już III edycja akcji specjalnej Credit Agricole. Niestety ta edycja wyklucza możliwość jej połączenia z programem poleceń, co nieco zmniejsza atrakcyjność akcji.

Przejdź na stronę promocji.

Regulamin promocji.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz