poniedziałek, 27 czerwca 2022

Coraz wyższe oprocentowanie obligacji skarbowych

Niedawno pojawiła nowa oferta obligacji skarbowych, które będzie można nabyć od lipca 2022 r. I kolejna już podwyżka oprocentowania. Mieni się trochę w oczach od tych "szóstek"...
Aktualnie (tj. jeszcze do końca czerwca 2022 r.) do wyboru są następujące papiery wartościowe:

  • trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym 3,00 % (OTS) /lipcowa emisja będzie oprocentowana na poziomie 3,00 % w stosunku rocznym, a więc bez zmian /.
 
  • roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu 5,25 % w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym (ROR). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP (odsetki są wypłacane co miesiąc) / lipcowa emisja będzie już oprocentowana w wysokości 6 % /.

     
  • dwuletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu 5,50 % w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym (DOR). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP i marży 0,25 % (odsetki są wypłacane co miesiąc) / lipcowa emisja będzie już oprocentowana w wysokości 6,25 % /.
 
  • trzyletnie oszczędnościowe zmiennoprocentowane obligacje skarbowe o oprocentowaniu 5,50 % w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym (TOZ). W kolejnych okresach odsetkowych ich oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M / lipcowa emisja będzie już oprocentowana na poziomie 6,00 % w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym /.
 
  • czteroletnie indeksowane inflacją obligacje skarbowe o oprocentowaniu 5,50 % w pierwszym rocznym okresie odsetkowym (COI). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane jako suma wskaźnika inflacji i marży 1,00 % / lipcowa emisja będzie już oprocentowana na poziomie 6,00 % w pierwszym okresie i sumy wskaźnika inflacji i marży 1,00 % w drugim /.
 
  • emerytalne dziesięcioletnie indeksowane inflacją obligacje skarbowe o oprocentowaniu 5,75 % w pierwszym rocznym okresie odsetkowym (EDO). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane jako suma wskaźnika inflacji i marży 1,25 % / lipcowa emisja będzie już oprocentowana na poziomie 6,25 % w pierwszym okresie i sumy wskaźnika inflacji i marży 1,25 % w drugim /. 
 
  • rodzinne sześcioletnie obligacje skarbowe dla beneficjentów programu 500+ o oprocentowaniu 5,70 % w pierwszym rocznym okresie odsetkowym (ROS). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane jako suma wskaźnika inflacji i marży 1,50 % / lipcowa emisja będzie już oprocentowana na poziomie 6,20 % w pierwszym okresie i sumy wskaźnika inflacji i marży 1,50 % w drugim /. Więcej o nich tutaj.
 
  • rodzinne dwunastoletnie obligacje skarbowe dla beneficjentów programu 500+ o oprocentowaniu 6,00 % w pierwszym rocznym okresie odsetkowym (ROD). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane jako suma wskaźnika inflacji i marży 1,75 % / lipcowa emisja będzie już oprocentowana na poziomie 6,50 % w pierwszym okresie i sumy wskaźnika inflacji i marży 1,75 % w drugim /. Więcej o nich tutaj.
 

Tym razem oprocentowanie obligacji wzrosło w większości przypadków o 0,5 %. W dalszym ciągu najkorzystniejsze są obligacje indeksowane inflacją, gdyż w sposób automatyczny podążają za rynkiem (choć z przesunięciem czasowym, dlatego też ten pierwszy okres zazwyczaj jest niekorzystny). A spośród nich najlepsze są te związane z programem "500+". Aktualnie oprocentowanie konkuruje z najlepszymi ofertami lokat bankowych, a w dalszej perspektywie można je pobić.

Obligacje skarbowe można kupić całkowicie online (wymagane jest założenie bezpłatnego rachunku rejestrowego), w oddziałach PKO BP bądź w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Ich gwarantem jest Skarb Państwa. Zainteresowanych zapraszam na stronę źródłową.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz