poniedziałek, 29 lipca 2019

Obligacje skarbowe jako alternatywa lokat bankowych

Zakup obligacji skarbowych
W ostatnim czasie inflacja rośnie w niepokojącym tempie, przez co coraz trudniej zarobić, a nawet uchronić oszczędności przed utratą wartości, przy wykorzystaniu tradycyjnych lokat bankowych. Wydaje mi się, iż ten trend będzie jeszcze wzrastał wskutek pompowania przez rządzących kolejnych transferów pieniężnych. Ciekawą alternatywą depozytu w bankach są obligacje skarbowe, a zwłaszcza ich 6-letnia lub 12-letnia wersja rodzinna. Są one przeznaczone jedynie dla beneficjentów programu Rodzinna 500+ i można je nabyć wyłącznie za środki otrzymane w ramach tego świadczenia. Jak powszechnie wiadomo liczba rodzin objętych tym programem zacznie wzrosła wraz z początkiem lipca 2019 r., więc dla nich również jest już dostępna ta oferta. Zapraszam do lektury.


6-letnie Rodzinne Obligacje Skarbowe (ROS)

Ich oprocentowanie wynosi 2,80 % w pierwszym okresie odsetkowym, zaś w kolejnych latach - marża 1,75 % + inflacja. Oznacza to, iż w pierwszym roku mamy odpowiednik nie najgorszej lokaty, zaś później gwarancję, że nasze zyski nie będą zjadane przez inflację. Odsetki są kapitalizowane rocznie i wypłacane wraz z kapitałem w dniu wykupu. Taki mechanizm sprawa, iż działa tutaj tzw. procent składany (odsetki "pracują" na kolejne odsetki). Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł. W przypadku konieczności wcześniejszej ich sprzedaży (tj. przed okresem 6 lat) istnieje opcja przedterminowego wykupu, a jej koszy to 70 groszy od obligacji. Trzeba zaznaczyć, iż jest ona pobierana tylko do wysokości naliczonych odsetek, co oznacza, że zamykając inwestycję właściwie w dowolnym momencie dostajemy całość wpłaconych środków.

12-letnie Rodzinne Obligacje Skarbowe (ROD)

Tutaj najważniejsze informacje to oprocentowanie w wysokości 3,20 % w pierwszym roku, zaś w kolejnych marża 2 % + inflacja. Pierwszy rok to w tej chwili odpowiednik dobrej lokaty bankowej, a oprocentowanie w kolejnych latach również wygląda obiecująca. Wartość nominalna jednej obligacji również wynosi 100 zł. Aby nie byłoby wszystko tak pięknie, ich przedterminowy wykup jest obciążony tzw. opłatą likwidacyjną w wysokości 2 zł od obligacji. Podobnie jak przy 6-letniej ich wersji opłata ta jest pobierana tylko do wysokości naliczonych odsetek.  

Gdzie kupić?

Obligacje skarbowe (zarówno te "rodzinne" jak i standardowe) można kupić online (wymagane jest założenie bezpłatnego rachunku rejestrowego), w oddziałach PKO BP bądź w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP. Ich gwarantem jest Skarb Państwa.

Podsumowanie

Jest to niewątpliwe dosyć kusząca alternatywa bezpiecznego oszczędzania. Wydaje mi się, iż lepszą opcją są 12-letnie obligacje, gdyż w przypadku konieczności ich wcześniejszej sprzedaży np. w połowie okresu (tj. po 6 latach), zysk będzie bardzo podobny jak na zakończeniu okresu ich krótszej wersji. Podobnie, optymalnym rozwiązaniem jest ich nabywanie cykliczne, gdyż w ten sposób eliminuje się ryzyko niekorzystnego wskaźniku inflacji odczytanego w danym okresie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz