piątek, 24 maja 2024

Obligacje skarbowe z nowym oprocentowaniem

Całkiem niepostrzeżenie nastąpiła zmiana w warunkach oprocentowania obligacji skarbowych. Nie jest ona duża, aczkolwiek warta odnotowania.Aktualnie (tj. jeszcze do końca maja 2024 r.) do wyboru są następujące papiery wartościowe:

  • trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym 3,00 % (OTS) / czerwcowa emisja będzie oprocentowana na poziomie 3,00 % w stosunku rocznym, a więc TUTAJ BEZ ZMIAN /.
 
  • roczne obligacje skarbowe o oprocentowaniu 6,05 % w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym (ROR). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP (odsetki są wypłacane co miesiąc) / czerwcowa emisja będzie już oprocentowana w wysokości 5,95 % /.

     
  • dwuletnie obligacje skarbowe o oprocentowaniu 6,30 % w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym (DOR). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie stopy referencyjnej NBP i marży 0,50 % (odsetki są wypłacane co miesiąc) / czerwcowa emisja będzie już oprocentowana w wysokości 6,15 %, a później stopa referencyjna i marża 0,35 % /.
 
  • trzyletnie oszczędnościowe zmiennoprocentowane obligacje skarbowe o oprocentowaniu 6,40 % w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym (TOZ). W kolejnych okresach odsetkowych ich oprocentowanie jest wyznaczane na podstawie wskaźnika WIBOR6M / czerwcowa emisja będzie już oprocentowana na poziomie 6,20 % /.
 
  • czteroletnie indeksowane inflacją obligacje skarbowe o oprocentowaniu 6,55 % w pierwszym rocznym okresie odsetkowym (COI). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane jako suma wskaźnika inflacji i marży 1,25 % / czerwcowa emisja będzie oprocentowana na poziomie 6,55%, w kolejnym okresie marża będzie wynosiła 1,50 % /.
 
  • emerytalne dziesięcioletnie indeksowane inflacją obligacje skarbowe o oprocentowaniu 6,80 % w pierwszym rocznym okresie odsetkowym (EDO). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane jako suma wskaźnika inflacji i marży 1,50 % / czerwcowa emisja będzie  oprocentowana na poziomie 6,80 %w kolejnym okresie marża będzie wynosiła 2,00 % /. 
 
  • rodzinne sześcioletnie obligacje skarbowe dla beneficjentów programu 800+ o oprocentowaniu 6,75 % w pierwszym rocznym okresie odsetkowym (ROS). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane jako suma wskaźnika inflacji i marży 1,75 % / czerwcowa emisja będzie oprocentowana na poziomie 6,75%, w kolejnym okresie marża będzie wynosiła 2,00 % /. Więcej o nich tutaj.
 
  • rodzinne dwunastoletnie obligacje skarbowe dla beneficjentów programu 800+ o oprocentowaniu 7,05 % w pierwszym rocznym okresie odsetkowym (ROD). W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest wyznaczane jako suma wskaźnika inflacji i marży 2,00 % / czerwcowa emisja będzie oprocentowana na poziomie 7,05 %, w kolejnym okresie marża będzie wynosiła 2,50 % /. Więcej o nich tutaj.
 

A więc dla osób, które chcą wybrać krótszy sposób oszczędzania nastąpi obniżka (a więc warto kupić obligacje jeszcze w maju), zaś dla "długoterminowców" jest to korzystna zmiana (co prawda w pierwszym roku oszczędzania nic się nie zmienia, ale później jest niewielki bonus w postaci zwiększonej marży).

Obligacje skarbowe można kupić całkowicie online (wymagane jest założenie bezpłatnego rachunku rejestrowego), w oddziałach PKO BP/PEKAO bądź w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP/PEKAO. Ich gwarantem jest Skarb Państwa. Zainteresowanych zapraszam na stronę źródłową.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz