środa, 30 października 2019

Czy warto przystąpić do PPK?

Czy przystąpić do PPK
PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to system oszczędzania na cele emerytalne przy współudziale pracownika, pracodawcy i Państwa. Program jest dobrowolny, ale działa na zasadzie automatyzmu. Oznacza to, iż pracownicy w wielu od 18 do 55 lat znajdą się tam obligatoryjnie. Ci, którzy przekroczyli 55 rok życia mogą do nich przystąpić na własny wniosek, zaś osoby, które ukończyły 70 lat nie mają już takiej możliwości. Wracając do tej dobrowolności - wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK (wystarczy pisemna deklaracja do pracodawcy), ale również w dowolnym momencie do nich przystąpić. Pracownik, który zrezygnuje z PPK, co cztery lata będzie musiał powtarzać tą czynność, bowiem decyzja o rezygnacji utrzymuje się w mocy właśnie na cztery lata.

Wysokość składki
Podstawowa wpłata każdego z pracowników będzie się składała z:
  • 2% wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (może ją dobrowolnie zwiększyć o kolejne 2 %, zaś osoby zarabiające mniej niż 120 % minimalnego wynagrodzenia tj. 2.700 zł w 2019 r.  mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 %),
  • 1,5 % wynagrodzenia brutto pracownika, który zapłaci pracodawca (wpłata dodatkowa do 2,5 %),
  • 20 zł miesięcznie od Państwa, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Wypłata środków
Ważne, iż środki gromadzone w ramach PPK będą stanowiły prywatną własność. Można je w każdej chwili wycofać i zrobić z nimi co się chce jak również podlegają dziedziczeniu. Żeby nie było zbyt różowo wcześniejsza wypłata może wiązać się z potrąceniem. Tylko wypłata po 60 roku życia, a także szczególna sytuacja jak choroba czy wkład własny do kredytu hipotecznego jest wolna od obostrzeń. W przeciwnym razie trzeba będzie się pogodzić z utratą kwoty stanowiącej równowartość opłaty powitalnej i dopłat rocznych od Skarbu Państwa. Wtedy też 30 % wpłat pochodzących od pracodawcy będzie przekazane na indywidulane konto uczestnika w ZUS. Od pozostałej wypłaconej kwoty (czyli wszystkich składek pracownika i 70 % składek pracodawcy) zostanie potrącony podatek dochodowy.
Polityka inwestycyjna i wybór instytucji PPK
Istotną sprawą jest polityka inwestycyjna PPK. Jest ona oparta na tzw. cyklu życia tj. w jej początkowej fazie zakłada inwestycje w agresywne produkty typu akcje lub obligacje korporacyjne po bezpieczne lokaty bankowe czy obligacje skarbowe w ostatniej swojej fazie funkcjonowania. Takie mechanizm powoduje zmniejszenie ryzyka ewentualnych start (gdyż będzie wystarczający czasu na ich "odrobienie"), a razie czego jest rekompensata w postaci wspomnianych wyżej dopłat. Wpływ pojedynczego pracownika na wybór instytucji zarządzającej środkami nie będzie zbyt duży, gdyż dokona go pracodawca (w porozumienia z przedstawicielami załogi). Miejmy nadzieję, iż będzie to dla wszystkich dobra decyzja.
Od kiedy PPK będą obowiązywać?
  • 1/07/19 - firmy zatrudniające od 250 pracowników
  • 1/01/20 - firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników
  • 1/07/20 - firmy zatrudniające od 19 do 49 pracowników
  • 1/01/21 - pozostali oraz jednostki sektora finansów publicznych

Moja decyzja
Na razie jestem na TAK. Trudno nie skorzystać z okazji, zwłaszcza w postaci dodatkowej składki pracodawcy i Państwa. Niewykluczone jest, iż z kolejnymi latami program będzie modyfikowany, niemniej nie wierzę w jego koniec podobny jak OFE. Choć uważam, że najpierw powinna być ostatecznie rozstrzygnięta i rozliczona przytoczonego OFE, a dopiero później wprowadzony nowy program emerytalny. A jak Wy uważacie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz