środa, 6 listopada 2019

Inwestuj w przyszłość i zyskaj 300 zł

Dzisiaj najpopularniejsze słowa to OFE, IKE i IKZE. W tle zaś jest likwidacja. Bo właśnie na naszych oczach dokonuje się ostatecznej rozbiórki OFE, ale nie o tym będzie ten wpis. Będzie o czymś przyjemniejszym, a mianowicie o najnowszej promocji ING pt. "Inwestuj w przyszłość i zyskaj nawet 200 zł". Ta owa przyszłość to nasza emerytura. Chcąc nie chcąc każdy będzie musiał zmierzyć się z tym tematem i lepiej to zrobić wcześniej niż później.


O IKE

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne to dodatkowy kapitał na emeryturę. IKE może być prowadzone w formie funduszu (jak w ING) lub w formie lokaty bankowej (jak w Millennium). Niezależnie od formy, charakteryzuje go ulga podatkowa. Ta ulga to brak "podatku Belki", o ile oczywiście zgromadzony kapitał wypłacisz po ukończeniu 60 roku życia (lub 55 roku po osiągnięciu praw emerytalnych). W każdym roku na IKE możesz wpłacić równowartość trzech średnich pensji, według danych GUS. Limit wpłat w 2019 roku wynosi 14.295 zł.

Okres promocji

Promocja trwa od 4/11/19 do 16/10/20, lecz zapisy do niej od 4/11/19 do 31/12/19.

Adresaci promocji

Z promocji mogą skorzystać aktualni klienci banku, którzy na dzień startu promocji oraz w momencie zapisywania się do niej nie posiadają jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na rejestrach otwartych na postawie umowy pośrednictwa z ING.

Warunki uczestnictwa

W pierwszym kroku trzeba zapisać się do promocji (na swoim profilu w Moje ING, w sekcji Oferta ING) i wypełnić ankietę inwestycyjną w celu nadania profilu inwestora (sugeruje jakiego typu fundusze powinniśmy zakupić). Po podpisaniu z bankiem umowy pośrednictwa należy nabyć wybrany fundusz inwestycyjny i złożyć dyspozycję regularnego inwestowania. Na powyższe składa się:
  • złożenie w Moje ING zlecenia otwarcia nowego rejestru;
  • dokonanie pierwszej wpłaty min. 300 zł na nabycie jednostek uczestnictwa na ten rejestr;
  • złożenie dyspozycji regularnego inwestowania na kwotę min. 300 zł.
Aby uzyskać nagrodę do 30/09/20 musi być zrealizowane co najmniej dziewięć nabyć w ramach złożonej dyspozycji regularnego inwestowania na podaną wyżej kwotę. Do dnia wypłaty premii trzeba być posiadaczem jednostek nabytych na rejestr na kwotę min. 300 zł i Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN.

Nagroda

Wysokość premii można zwiększyć w przypadku złożenia dyspozycji regularnego inwestowania jednocześnie na IKE oraz na fundusz inny niż IKE:
  • nagroda 200 zł za pierwsze nabycie na kwotę min. 300 zł i realizację 9 kolejnych dyspozycji, każde na kwotę 300 zł zrealizowanych na Indywidualne Konto Emerytalne;
  • nagroda 100 zł za pierwsze nabycie na kwotę min. 300 zł i realizację 9 kolejnych dyspozycji, każde na kwotę 300 zł zrealizowanych na fundusz inwestycyjny (inny niż w ramach IKE).
Wypłata premii (200 lub 300 zł) nastąpi na Otwarte Konto Oszczędnościowe do 16/10/20.

Podsumowanie

Bardzo lubię promocję, które łączą aspekt edukacyjny i finansowy. Z pewnością ta do nich należy. Niemniej zawsze trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z funduszami inwestycyjnymi. Tutaj gwarantowana jest tylko nagroda (o ile będą spełnione warunki promocji), zaś kapitał początkowy może zostać mniej lub bardziej uszczuplony. Jeżeli ktoś nie czuje się w tym temacie dobrze to może wybrać "bezpieczne" fundusze (tj. o bardzo małym ryzyku), a po wypłacie nagrody dokonać transferu swoich pieniędzy na IKE w Millennium. Tam, póki co jest gwarantowane 3 % zysk w skali roku (i to bez "podatku Belki"). Decyzję każdy powinien podjąć sam (w szczególnych przypadkach mogę coś zasugerować na e-maila).
Kto jeszcze nie ma konta w ING, a chciałby skorzystać z opisywanej promocji może jeszcze zarobić 140 zł na otwarciu konta. W tym celu odsyłam do wcześniejszego wpisu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz