wtorek, 28 stycznia 2020

100 lub 1000 zł za inwestycje w fundusze

Promocja funduszyDzisiejszy wpis jest poświęcony inwestowaniu w fundusze. W ramach promocji pt. "Generali Oszczędnościowy plus 1 % więcej" w zamian za 100 dni inwestowania można otrzymać nagrodę od 100 zł do 1.000 zł.


Okres promocji

Okres promocji trwa od 10/01/20 do 29/04/20.

Adresaci promocji

Z promocji mogą skorzystać osoby, które od 1/01/15 nie miały środków na rejestrach Generali Investments TFI.

O funduszu

Nagroda (100 lub 1.000 zł) stanowi tytułowy 1 % ponadto jaki zysk bądź stratę wypracuje fundusz. Więc przy inwestycji 10.000 zł gwarantuje to wypłatę dodatkowych 100 zł, zaś premia 1.000 zł wymaga wkładu 100.000 zł. I takie są tylko przewidziane opcje inwestycyjne. Wspomniany fundusz inwestuje w bezpieczne obligacje korporacyjne i listy zastawne, a największy udział w jego portfelu posiadają obecnie obligacje państwowych spółek energetycznych i największych polskich banków hipotecznych. Stopa zwrotu na 29/11/19 wynosiła:

 •  0,18 % za jeden miesiąc
 • 0,55 % za 3 miesiące
 • 1,02 % za 6 miesięcy
 • 1,96 % za jeden rok
 • 4,34 % za 2 lata
 • 11,19 % za 5 lat

Daje to średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 2-2,5 %. Jednakże nie można bazować jedynie na wynikach historycznych. W celu głębszego przyjrzenia się odsyłam do portalu analizy.pl.  Warto tam sprawdzić jego rating oraz kartę funduszu (w tym skład 10 największych pozycji w portfelu) oraz kluczowe informacje dla inwestorów (tzw. KIDD).

Jeżeli już przebrniemy przez te wszystkie analizy i będziemy w pełni świadomi ryzyka to należy podjąć decyzję odnośnie swojej strategii inwestowania. Niemniej jeżeli to miałaby być nasza pierwsza inwestycja  to proponuję skupić się na razie na prostszych i mniej absorbujących wkład finansowy promocjach typu cykliczne regularne inwestowanie w ING Bank Śląski.

Warunki uczestnictwa

Tak jak wspomniałem wcześniej do wyboru są dwie kwoty jakie można zainwestować:

 • 10.000 zł - w tym przypadku premia wyniesie 100 zł netto
 • 100.000 zł - w tym przypadku premia wyniesie 1.000 zł netto

W pierwszym etapie należy zarejestrować się na stronie promocji. Organizator wyszczególnia tutaj dwa terminy:

 • od 10/01/20 do 28/02/20
 • od 1/03/20 do 29/04/20

W każdym z tych okresów będzie premiowana określona liczba uczestników: 100 dla opcji 10.000 zł/100 zł i 50 dla opcji 100.000 zł / 1.000 zł. O zakwalifikowaniu się do promocji decyduje kolejność wpłat na rejestr funduszu. Więc po zostawieniu swoich danych na promocyjnej stronie należy jak najszybciej wpłacić wybraną kwotę na rejestr funduszu Generali Oszczędnościowy. Na szczęście można to wszystko zrobić online. Za nabycie jak i później umorzenie jednostek nie są pobierane opłaty. Po tym konieczne jest ich utrzymanie przez równo 100 dni od zakończenia przyjmowania wpisów dla danego okresu, a więc:

 • dla I okresu od 1/03/20 do 8/06/20 włącznie
 • dla II okresu od 1/05/20 do 8/08/20 włącznie

Dla pierwszego okresu dobrze obrazuje to poniższa tabela:


Wypłata nagrody nastąpi w terminie 30 dni od zakończenia danego okresu promocji poprzez nabycie jednostek na rejestr uczestnika. 

Podsumowanie

Kto nie czuje się w tym temacie zbyt dobrze tego odsyłam do promocji bankowych w których zarobek jest pewny, a dłuższej perspektywie nierzadko mały. Natomiast dla wszystkich innych podaję ten temat do rozwagi, choćby na sam fakt, iż zysk z inwestycji na ten moment wyniósłby około 6 % (w porównaniu do tradycyjnej lokaty bankowej).

Przejdź na stronę promocji.

Regulamin promocji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz