niedziela, 19 stycznia 2020

Inwestuj w przyszłość i zyskaj 200 zł

Spójrz w przyszłość. Te słowa kieruje do nas...nie wróżka, ale ING Bank Śląski. Recz jasna chodzi o naszą przyszłość finansową. I tutaj się zgodzę, bowiem wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, iż "państwowe" świadczenie emerytalne nikomu nie zapewni godziwego życia. Co nam proponuje ING i ile można tym zyskać?


Tą propozycją jest promocja pt. "Inwestuj w przyszłość i zyskaj nawet 200 zł". Na wstępie nie będę rozwodził się nad jej sensem, tylko pokrótce przedstawiem jej zasady:

Okres promocji

Promocja trwa od 13/01/20 do 23/10/20, lecz zapisy do niej od 13/01/20 do 31/03/20.

Adresaci promocji

Z promocji mogą skorzystać aktualni klienci banku, którzy na dzień startu promocji oraz w momencie zapisywania się do niej nie posiadają jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na rejestrach otwartych na postawie umowy pośrednictwa z ING (w tym także w ramach IKE).

Warunki uczestnictwa

W pierwszym kroku należy zapisać się do promocji (na swoim profilu w Moje ING, w sekcji Oferta ING) i wypełnić ankietę inwestycyjną w celu nadania profilu inwestora (sugeruje jakiego typu fundusze powinniśmy zakupić). Po podpisaniu z bankiem umowy pośrednictwa należy nabyć wybrany fundusz inwestycyjny i złożyć dyspozycję regularnego inwestowania. Na powyższe składa się:
  • złożenie w Moje ING zlecenia otwarcia nowego rejestru;
  • dokonanie pierwszej wpłaty min. 300 zł na nabycie jednostek uczestnictwa na ten rejestr;
  • złożenie dyspozycji regularnego inwestowania na kwotę min. 300 zł.
Aby uzyskać nagrodę do 30/09/20 musi być zrealizowane co najmniej sześć nabyć w ramach złożonej dyspozycji regularnego inwestowania na podaną wyżej kwotę (czyli 6 x 300 zł). Do dnia wypłaty premii trzeba być posiadaczem jednostek nabytych na rejestr na kwotę min. 300 zł (oznacza to, iż w trakcie promocji można obracać zgromadzoną wcześniej kwotą i odsprzedać zakupione jednostki, byleby mieć na tym rejestrze fundusze o wartości min. 300 zł) i Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN.

Nagroda

Wysokość premii można zwiększyć w przypadku złożenia dyspozycji regularnego inwestowania jednocześnie na IKE oraz na fundusz inny niż IKE:
  • nagroda 200 zł za pierwsze nabycie na kwotę min. 300 zł i realizację 6 kolejnych dyspozycji, każde na kwotę 300 zł zrealizowanych na Indywidualne Konto Emerytalne;
  • nagroda 100 zł za pierwsze nabycie na kwotę min. 300 zł i realizację 6 kolejnych dyspozycji, każde na kwotę 300 zł zrealizowanych na fundusz inwestycyjny (inny niż w ramach IKE).
Wypłata premii (100 lub 200 zł) nastąpi na Otwarte Konto Oszczędnościowe do 23/10/20.

W tym miejscu warto jeszcze raz wspomnieć czym jest IKE.

O IKE

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne to dodatkowy kapitał na emeryturę. IKE może być prowadzone w formie funduszu (jak w ING) lub w formie lokaty bankowej (jedyny większy bank, który to oferuje w tej chwili  to Millennium i oprocentowanie w tym przypadku wynosi 3 % w skali roku). Niezależnie od formy, charakteryzuje go ulga podatkowa. Ta ulga to brak "podatku Belki" (19 % od zysków kapitałowych), o ile oczywiście zgromadzony kapitał wypłaci się po ukończeniu 60 roku życia lub 55 roku po osiągnięciu praw emerytalnych. W każdym roku na IKE można wpłacać równowartość trzech średnich pensji, według danych GUS. Limit wpłat w 2020 roku wynosi 15.681 zł. Na koniec dodam, iż można posiadać tylko jedno IKE niezależne od formy jego prowadzenia.

Podsumowanie

Moim zdaniem warunki tej promocji (bowiem to jej druga edycja) uległy pogorszeniu w porównaniu z poprzedniczką. Tam wysokość nagrody była większa (200 zł lub 300 zł w ramach IKE), lecz też wymagane było aż 9 nabyć jednostek funduszy inwestycyjnych w ramach regularnego inwestowania. To jest ich tylko 6, więc nagroda trafi do nas zdecydowanie szybciej. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z funduszami inwestycyjnymi. Tutaj gwarantowana jest tylko nagroda (o ile będą spełnione warunki promocji), zaś kapitał początkowy może zostać mniej lub bardziej uszczuplony. Jeżeli ktoś nie czuje się w tym temacie dobrze to może wybrać "bezpieczne" fundusze (tj. o bardzo małym ryzyku), a po wypłacie nagrody dokonać transferu swoich pieniędzy na IKE w Millennium lub też inwestować z pominięciem IKE. Decyzję każdy powinien podjąć samodzielnie.
Kto jeszcze nie ma konta w ING, a chciałby skorzystać z opisywanej promocji może jeszcze zarobić 160 zł na otwarciu konta. W tym celu odsyłam do wcześniejszego wpisu dla osób młodych i "trochę" starszych.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz