czwartek, 5 marca 2020

Przedwiośnie z Kontem BNP Paribas

Wystartowała nowa promocja BNP Paribas pt. "Przedwiośnie z kontem". Do zdobycia jest nagroda w wysokości 250 zł za standardowe czynności.


Okres promocji

Akcja trwa od 4/03/20 do wyczerpania puli 3.000 szt., lecz nie dłużej niż do 18/03/20.

Adresaci promocji

Promocja jest skierowana do nowych klientów banku czyli osób nieposiadających konta w BNP Paribas w okresie ostatnich 9 miesięcy.

Warunki uczestnictwa

W pierwszym kroku należy zarejestrować się na stronie promocji (wymagane jest zaznaczenie wszystkich zgód), a później złożyć wniosek z wygenerowanego dla nas linku (dostarczonego na podany przez nas wcześniej adres e-mail). Czas na zawarcie umowy o konto i kartę wraz z usługami bankowości elektronicznej upływa z dniem 31/03/20. Podobnie jak ostatnio, promocja jest podzielona na kilka etapów.

Aby zdobyć pierwszą nagrodę w wysokości 50 zł należy:

  • zawrzeć umowę z bankiem o konto i kartę.

 Aby zdobyć drugą nagrodę w wysokości 100 zł należy w kwietniu 2020 r.:

  • wykonać 5 transakcji bezgotówkowych (kwota transakcji nie ma znaczenia, więc mogą to być drobne zakupy np. pieczywa);
  • otrzymać wpływ/y na łączną kwotę minimum 1.000 zł (tutaj może być przelew z naszego konta w innym banku, który można odesłać i powtórzyć całą operację w kolejnym miesiącu).

Aby zdobyć trzecią nagrodę w wysokości 100 zł należy spełnić warunki uzyskania drugiej nagrody oraz dodatkowo w maju 2020 r.:

  • wykonać minimum 5 przelewów za pomocą bankowości elektronicznej tj. internetowej bądź mobilnej (warunki spełnia każdy tradycyjny przelew na inny rachunek - mogą to być opłaty bądź zasilenie swojego konta w innym banku, kwota nie ma tutaj żadnego znaczenia);
  • zapewnić wpływ/y na łączną kwotę minimum 1.000 zł (powtórka warunku z drugiej nagrody).

Wiadomość o przyznaniu pierwszej nagrody zostanie przesłana do laureatów nie później niż do dnia 20/04/20 i zostanie wypłacona do końca tegoż miesiąca. Informacja o przyznaniu drugiej nagrody trafi do laureatów nie później niż do 27/05/20, a przelew zostanie zrealizowany do 31/05/20. Wreszcie trzecia nagroda - informacja do 25/06/20, zaś przelew do 30/06/20.

Warunki bezpłatności konta 

Konto Otwarte na Ciebie, zakładane w tej promocji, jest darmowe. Posiadanie karty debetowej Otwartej na Dzisiaj wiąże się z miesięczną opłatą w wysokości 3 zł (osoby do 26 roku życia są z niej bezwarunkowo zwolnione). Wystarczy jednak wykonać zaledwie jedną transakcję bezgotówkową, by nie było żadnych kosztów. Wypłaty z bankomatów własnych i urządzeń Planet Cash są darmowe. Skorzystanie z innych będzie obciążone opłatą w wysokości 5 zł.

Podsumowanie

Typowa akcja BNP Paribas. 250 zł za dosyć proste warunki, bowiem nie są tutaj wymagane duże płatności kartą czy też wpływy. W zasadzie przy kapitale nieco ponad 1.000 zł można w łatwy sposób uzyskać premię.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz