wtorek, 17 września 2019

Im więcej inwestujesz, tym więcej zyskujesz

Jak inwestować, aby nie stracić
ING Bank Śląski ponownie zachęca nas do regularnego inwestowania w fundusze inwestycyjne. I robi to dobrze. Bowiem oferuje nagrodę od 100 do 200 PLN. Jakim trzeba dysponować wkładem? Czy można na tym stracić? Jakie są warunki do uzyskania nagrody?


Okres promocji

Promocja trwa od 16/09/19 do 30/04/20, lecz zapisy do niej od 16/09/19 do 31/10/19.

Adresaci promocji

Z promocji mogą skorzystać aktualni klienci banku, którzy na dzień startu promocji oraz w momencie zapisywania się do niej nie posiadają jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na rejestrach otwartych (z wyjątkiem IKE) na postawie umowy pośrednictwa z ING.

Warunki uczestnictwa

W pierwszym kroku trzeba zapisać się do promocji (na swoim profilu w Moje ING, w sekcji Oferta ING) i wypełnić ankietę inwestycyjną w celu nadania profilu inwestora (sugeruje jakiego typu fundusze powinniśmy zakupić). Po podpisaniu z bankiem umowy pośrednictwa należy nabyć wybrany fundusz inwestycyjny i złożyć dyspozycję regularnego inwestowania. Na powyższe składa się:
  • złożenie w Moje ING zlecenia otwarcia nowego rejestru;
  • dokonanie pierwszej wpłaty min. 300 zł na nabycie jednostek uczestnictwa na ten rejestr;
  • złożenie dyspozycji regularnego inwestowania na kwotę 300 zł lub 500 zł lub 1.000 zł.
Aby uzyskać nagrodę do 30/04/20 musi być zrealizowane co najmniej sześć nabyć w ramach złożonej dyspozycji regularnego inwestowania na wybraną wyżej kwotę. Do dnia wypłaty premii nie można dokonywać zmiany tej kwoty oraz być posiadaczem Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN.

Nagroda

Wysokość premii jest zależna od wysokości regularnego inwestowania:
  • nagroda 100 zł za pierwsze nabycie na kwotę min. 300 zł i realizację 6 kolejnych dyspozycji, każde na kwotę 300 zł;
  • nagroda 150 zł za pierwsze nabycie na kwotę min. 300 zł i realizację 6 kolejnych dyspozycji, każde na kwotę 500 zł;
  • nagroda 200 zł za pierwsze nabycie na kwotę min. 300 zł i realizację 6 kolejnych dyspozycji, każde na kwotę 1.000 zł.
Wypłata premii nastąpi na Otwarte Konto Oszczędnościowe do 15/05/20, pod warunkiem, iż uczestnik na dzień 8 maja 2020 r. będzie posiadaczem aktywnej dyspozycji regularnego inwestowania na wybraną na początku kwotę oraz jednostek nabytych na rejestr na min. 300 zł.

Podsumowanie

Promocja ta być może przekonana osoby, które dotychczas zastanawiały się nad tego rodzaju inwestycjami. Niemniej zawsze trzeba zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z funduszami inwestycyjnymi. Tutaj gwarantowana jest tylko nagroda (o ile będą spełnione warunki promocji), zaś kapitał początkowy może zostać mniej lub bardziej uszczuplony. Z drugiej strony przy wyborze "bezpiecznych" funduszy (tj. o bardzo małym ryzyku) i perspektywie nagrody powinniśmy wyjść na plus. Jak duży? To już zależy od indywidualnych decyzji i sytuacji rynkowej. Dlatego też pozostawiam przestrzeń do podjęcia własnej decyzji.
Kto jeszcze nie ma konta w ING, a chciałby je założyć może skorzystać z aktualnej promocji.

1 komentarz:

  1. Masz rację, coś w tym jest. Ja planuję wziąć pożyczkę, na https://keszker.pl widziałam ciekawe propozycje i te pieniądze właśnie zainwestować :)

    OdpowiedzUsuń