środa, 20 stycznia 2021

Premia za regularne inwestowanie w ING Banku Śląskim

 

Wystartowała kolejna już promocja związana z inwestowanie w ING Banku Śląskim. Nagrodą jest tutaj premia w wysokości 100 zł, a dodatkowo można coś zarobić na funduszach inwestycyjnych.

 

Okres promocji

Promocja trwa od 18/01/21 do 15/10/21, lecz zapisy do niej od 18/01/21 do 12/03/21.

Adresaci promocji

Z promocji mogą skorzystać aktualni klienci banku, którzy na poprzedzający dzień roboczy startu promocji oraz w momencie zapisywania się do niej nie posiadają jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na rejestrach otwartych na postawie umowy pośrednictwa z ING (za wyjątkiem IKE, który nie jest produktem objętym promocją).

Warunki uczestnictwa

W pierwszym kroku należy zapisać się do promocji (na swoim profilu w Moje ING, w sekcji Oferta ING) i wypełnić ankietę inwestycyjną w celu nadania profilu inwestora (sugeruje jakiego typu fundusze powinniśmy zakupić, ale oczywiście można wybrać samodzielnie). Po podpisaniu z bankiem umowy pośrednictwa należy nabyć wybrany fundusz inwestycyjny i złożyć dyspozycję regularnego inwestowania. Na powyższe składa się:
 
  • złożenie w Moje ING zlecenia otwarcia nowego rejestru;
  • dokonanie pierwszej wpłaty min. 1.000 zł na nabycie jednostek uczestnictwa na ten rejestr;
  • złożenie dyspozycji regularnego inwestowania na kwotę min. 300 zł.
     
W ramach promocji wymagane jest dokonanie co najmniej sześciu nabyć w ramach złożonej dyspozycji regularnego inwestowania (DRI) na  min. 300 zł każdej z nich (a więc w sumie co najmniej 7 nabyć  - jedno początkowe i 6 w ramach regularnego inwestowania).
 
Na dzień wypłaty premii należy posiadać jednostek nabytych na kwotę min. 1.000 zł (co oznacza, iż w takcie inwestowania możemy nimi aktywnie zarządzać tj. kupować i sprzedać).
 
100 zł zostanie przekazane na Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) uczestnika do 15/10/21.


Podsumowanie

 
Kolejna edycja promocji z inwestowaniem za pośrednictwem ING. Tym razem regulamin mnie wyklucza z udziału, a szkoda bo chętnie wziąłbym bym w tej akcji udział. W poprzednich edycjach oprócz premii udało mi się też co nieco zarobić na samych funduszach. Warto to wziąć pod rozwagę, zwłaszcza patrząc na oprocentowanie depozytów w bankach.
 
Kto jeszcze nie ma konta w ING, a chciałby skorzystać z opisywanej promocji może jeszcze zarobić 160 zł na otwarciu konta. W tym celu odsyłam do wcześniejszego wpisu dla dla starszych i trochę młodszych. Proszę nie zniechęcać się, iż początkowa (za założenie konta) premia nie jest najwyższa. W dalszym korzystaniu z oferty banku będzie już tylko lepiej. A ja jestem tutaj przykładem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz